Imaórák rendje:

 • Első csütörtök 8.30-17.45
  Egész napos szentségimádás
 • Első péntek 7.30
  Litánia
 • Első vasárnap 17.30-18.00
  Szentségimádás
 • Csütörtökön 16.45-17.45
  Imaóra
 • Szerdán és szombaton 6.30-7.00
  Csendes szentségimádás
 • Harmadik pénteken 12.00-17.45
  Imaóra

Változás lehetséges!
Érdeklődni lehet a plébánia irodáján
(Iskola u. 2.; telefon: 77/481-564)


 

Egyházi közösségi célú programok támogatása

A kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia, a Hit és Kultúra Alapítvánnyal együttműködve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megszervezte a 27. Életmód tábor Kígyóspusztán elnevezésű programot 2023. augusztus 7. és 12. között.

A támogatás összege: 200.000,- Ft

Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2023/1-000038

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával

Képgaléria


Egyházi közösségi célú programok támogatása

A kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia, a Hit és Kultúra Alapítvánnyal együttműködve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megszervezte a Megkezdett munka folytatódik: Életmód tábor Kígyóspusztán elnevezésű programot 2022. augusztus 8. és 13. között.

A támogatás összege: 400.000,- Ft

Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2022/3-000145

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával

Képgaléria


A kígyóspusztai Római Katolikus Templom felújítása

Befejeződött a kígyóspusztai Római Katolikus Templom felújítása. A felújítást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül, a Magyar Templom-felújítási Program keretében az EEÖR-KP-1-2021/1-000086 számú pályázat során 8.511.346,- forinttal támogatja.

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával

Képgaléria


„Egyházi közösségi célú programok támogatása

A kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia, a Hit és Kultúra Alapítvánnyal együttműködve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megszervezte a 25. Életmód tábort Kígyóspusztán

2021. augusztus 2. és 14. között.
A támogatás összege: 400.000,- Ft
Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2021/1-000088”

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával


 

 

A külső felújítás befejezése

Elkezdődött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom külső felújításának befejező szakasza. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyén keresztül, az EGYH-KCP-18-P-0060 (korábbi EGYH-EOR-18-0286) számú a „Kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templom külső felújításának befejezése” pályázat keretében, 11.000.000,- forinttal támogatta.

Emberi Erőforrások Minisztériuma


 

Új tető - régi értékek

Befejeződött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tetőfelújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-17-EPER-0038 számú „Új tető-régi értékek: tetőfelújítás a kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templomon” pályázat keretében, 9.000.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

A mi tornyunk
Elkészült a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tornyának külső felújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-15-0213 számú pályázat keretében, 1.950.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

A plébánia képviselő testülete

A Magyarországi Plébániai Képviselő Testületek Szabályzatából:

ÁtvaltoztatásA plébániai képviselő testület fogalma

A plébániai képviselő testület a plébánia tanácsa, amely - megfelelõ szervei útján - betölti a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács azon feladatait, amit az egyetemes egyházjog ajánl.

Vezetője és tagjai:

A képviselő testület vezetője a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig - ahol ez indokolt - helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki.

A képviselő testület tagjai csal azok a katolikusok lehetnek, akik:

 • tartósan az egyházközség területén laknak
 • ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében
 • teljesen cselekvőképesek
 • az egyházi elõírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből
 • megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
 • egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik
 • 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek
 • készek a feladat ellátására.

A képviselő testület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.

A képviselő testület feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyuléseken tárgyalja meg.

A képviselő testület névsora:

Vincze Attila plébános
Kullai Attila káplán
Dr. Ábrahám-Fúrús Ágnes
Dr. Balogh István
Balog Sándor
Balogné Kovács Ilona
Bővíz Tibor
Farkas Zoltán
Felföldi László
G. Kovács Gábor
Grezsa Dezső
Havasi Helén
Horváth Pál
Klucsó Sándor
Kreiningerné Csukonyi Ildikó
Nádas Lajos
Patyi László
Sipos László
Tápai József
Tóth János
Tóth László
Tóthné Kovács Zsuzsanna
Vargáné Forczek Éva
Tartalék tagok:
Árvai Gabriella
Harkai Gábor
Szűcsné Kertész Ágnes
Tiszteletbeli tag:
Sipos Antal templomgondnok