A külső felújítás befejezése

Elkezdődött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom külső felújításának befejező szakasza. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyén keresztül, az EGYH-KCP-18-P-0060 (korábbi EGYH-EOR-18-0286) számú a „Kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templom külső felújításának befejezése” pályázat keretében, 11.000.000,- forinttal támogatta.

Emberi Erőforrások Minisztériuma


 

Új tető - régi értékek

Befejeződött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tetőfelújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-17-EPER-0038 számú „Új tető-régi értékek: tetőfelújítás a kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templomon” pályázat keretében, 9.000.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

A mi tornyunk
Elkészült a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tornyának külső felújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-15-0213 számú pályázat keretében, 1.950.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

Az egyházközség képviselő testülete

A Magyarországi Egyházközségi Képviselő testületek Szabályzatából:

ÁtvaltoztatásAz egyházközségi képviselő testület fogalma

Az egyházközségi képviselő testület a plébánia tanácsa, amely - megfelelõ szervei útján - betölti a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács azon feladatait, amit az egyetemes egyházjog ajánl.

Vezetője és tagjai:

A képviselő testület vezetője a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig - ahol ez indokolt - helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki.

A képviselő testület tagjai csal azok a katolikusok lehetnek, akik:

  • tartósan az egyházközség területén laknak
  • ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében
  • teljesen cselekvőképesek
  • az egyházi elõírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből
  • megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
  • egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik
  • 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek
  • készek a feladat ellátására.

A képviselő testület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.

A képviselő testület feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyuléseken tárgyalja meg.