Imaórák rendje:

 • Első csütörtök 8.30-17.45
  Egész napos szentségimádás
 • Első péntek 7.30
  Litánia
 • Első vasárnap 17.30-18.00
  Szentségimádás
 • Csütörtökön 16.45-17.45
  Imaóra
 • Szerdán és szombaton 6.30-7.00
  Csendes szentségimádás
 • Harmadik pénteken 12.00-17.45
  Imaóra

Változás lehetséges!
Érdeklődni lehet a plébánia irodáján
(Iskola u. 2.; telefon: 77/481-564)


 

Egyházi közösségi célú programok támogatása

A kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia, a Hit és Kultúra Alapítvánnyal együttműködve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megszervezte a 27. Életmód tábor Kígyóspusztán elnevezésű programot 2023. augusztus 7. és 12. között.

A támogatás összege: 200.000,- Ft

Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2023/1-000038

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával

Képgaléria


Egyházi közösségi célú programok támogatása

A kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia, a Hit és Kultúra Alapítvánnyal együttműködve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megszervezte a Megkezdett munka folytatódik: Életmód tábor Kígyóspusztán elnevezésű programot 2022. augusztus 8. és 13. között.

A támogatás összege: 400.000,- Ft

Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2022/3-000145

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával

Képgaléria


A kígyóspusztai Római Katolikus Templom felújítása

Befejeződött a kígyóspusztai Római Katolikus Templom felújítása. A felújítást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül, a Magyar Templom-felújítási Program keretében az EEÖR-KP-1-2021/1-000086 számú pályázat során 8.511.346,- forinttal támogatja.

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával

Képgaléria


„Egyházi közösségi célú programok támogatása

A kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia, a Hit és Kultúra Alapítvánnyal együttműködve, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megszervezte a 25. Életmód tábort Kígyóspusztán

2021. augusztus 2. és 14. között.
A támogatás összege: 400.000,- Ft
Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2021/1-000088”

Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával


 

 

A külső felújítás befejezése

Elkezdődött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom külső felújításának befejező szakasza. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyén keresztül, az EGYH-KCP-18-P-0060 (korábbi EGYH-EOR-18-0286) számú a „Kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templom külső felújításának befejezése” pályázat keretében, 11.000.000,- forinttal támogatta.

Emberi Erőforrások Minisztériuma


 

Új tető - régi értékek

Befejeződött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tetőfelújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-17-EPER-0038 számú „Új tető-régi értékek: tetőfelújítás a kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templomon” pályázat keretében, 9.000.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

A mi tornyunk
Elkészült a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tornyának külső felújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-15-0213 számú pályázat keretében, 1.950.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

Bérmálással kacsolatos információk

Tisztelt szülők!

A keresztény ember életében meghatározó esemény, amikor megérkezik ifjúsága hajnalán a szellemi és lelki élet fejlődésének útján, ahhoz a mérföldkőhöz, mely a keresztény felnőtté válás kezdete. A keresztény felnőtt ember életében meghatározó szerepe van a Szentlélekistennek, aki irányítja, kormányozza életünket a megpróbáltatások és nehézségek, valamint az örömök és boldogságok közepette.

Bérmálás - KiskunmajsaMind a hívek, mind a fiatalok, mind pedig az egyházban szolgálatot teljesítő papság számára fontos, és örömteli esemény, amikor a fiatalok elhatározzák magukat: szeretnénk az egyházban felelős szerepet vállalni, életünket Isten kezébe helyezve, Szentlekének irányítása alatt élni.

A keresztény szülők, akik fontosnak tartják gyermekük e szép szándékát, ígéretüket teljesítik, amelyet a házasság szentségének kiszolgáltatásakor tettek: "Elfogadom a gyermekeket, melyekkel Isten megajándékoz, és a katolikus egyház hite szerint nevelem őket."

A mai társadalom erkölcsi széthúzása és az abból fakadó szélsőségek megfékezésének lehetősége, a gyermekeiket tisztességre, nevelő szülők kezében van. Ehhez mi is szeretnénk tevékenyen hozzájárulni, annyiban, hogy lehetőséget teremtünk a katolikus egyház erkölcsi normái, és a tanítóhivatal állásfoglalásai között eligazodni. Mind emellett szeretnénk megvilágítani azokat a viszonyokat, - melyek meghatározzák mindennapjainkat -, mint egyfajta gyakorlati útmutatásokat. A gyermek nevelése és hitének fejlődése közös feladatunk, mely talán többször is előkerül évek hosszú sora óta.

Most van szükség az összefogásra, hogy felnövekvő gyermekeink valóban az igazi szépet és jót, tanulják, lássák, nem másoktól, hanem édes szüleiktől és az egyház képviselőitől, a papságtól.

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezen nemes törekvésben és gyermekeink erkölcsi nevelésében szíveskedjenek együttműködni, s így Istenbe vetett hittel a jövő generációnak felnevelését együtt munkálkodva teljesítsük.

Kosik Sándor
érseki tanácsos, esperes, plébános

Letölthető jelentkezési lap (PDF)