A külső felújítás befejezése

Elkezdődött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom külső felújításának befejező szakasza. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyén keresztül, az EGYH-KCP-18-P-0060 (korábbi EGYH-EOR-18-0286) számú a „Kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templom külső felújításának befejezése” pályázat keretében, 11.000.000,- forinttal támogatta.

Emberi Erőforrások Minisztériuma


 

Új tető - régi értékek

Befejeződött a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tetőfelújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-17-EPER-0038 számú „Új tető-régi értékek: tetőfelújítás a kiskunmajsai Kisboldogasszony Római Katolikus Templomon” pályázat keretében, 9.000.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

A mi tornyunk
Elkészült a kiskunmajsai Római Katolikus Templom tornyának külső felújítása. A felújítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül, az EGYH-EOR-15-0213 számú pályázat keretében, 1.950.000,- forinttal támogatta.

emberi eroforras logo

Képgaléria...


 

Kórus ablak

Kórus ablak

A műemléki engedély birtokában a héten elkezdődött az orgona mögött a kórus tönkrement díszüveg ablakának bontása és egy teljesen új ablak építése. Az új ablak fő motívuma az Isten Báránya lesz, amely régebben a sekrestye ajtó feletti falon volt látható. A beruházás közel 2,5 millió forintba...

Temetői útépítés

Temetői útépítés

Az egyházközség saját beruházásaként 6.992.000,- forintból mindkét temetőben összesen 730 négyzetméter új utat építettünk. Az utak építése része azoknak az elmúlt években lezajlott fejlesztéseknek, amelyeket egyházközségünk - saját pénzügyi forrásból - több tízmillió forint értékben végzett a...

Rendelkezések a járványügyi helyzettel kapcsolatban

Rendelkezések a járványügyi helyzettel kapcsolatban

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új járványügyi intézkedései és Dr. Bábel Balázs érsek úr rendelkezései alapján 2020. szeptember 15-től az alábbi szabályok lépnek életbe:   Szentmisén és a közösségi alkalmakon a koronavírus járvány tüneteit (láz, köhögés, tüsszögés) mutató személy...

Önkéntes hozzájárulás (egyházadó)

Önkéntes hozzájárulás (egyházadó)

Az önkéntes hozzájárulás (egyházadó) éves mértéke felnőtt személyenként 4.000,- forint. Mivel egyházközségünk külső forrásra ritkán számíthat, bevételeit a majsai hívek adományai, önkéntes hozzájárulásai jelentik. Az eddigi támogatást megköszönve, kérjük, hogy az egyházadó befizetésével támogassák...

Temetői hírek

Temetői hírek

Lejárt sírhelyekKérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a lejárt sírhelyeket váltsák újra. Ellenkező esetben a sírok 2020. augusztus 1-én megszüntetésre kerülnek. Érdeklődni lehet a plébánián (Iskola u. 2., telefon: 77/481-564, 30/606-1455) iroda időben.   Temetői biztonság A...

 • Kórus ablak

  Kórus ablak

 • Temetői útépítés

  Temetői útépítés

 • Rendelkezések a járványügyi helyzettel kapcsolatban

  Rendelkezések a járványügyi helyzettel kapcsolatban

 • Önkéntes hozzájárulás (egyházadó)

  Önkéntes hozzájárulás (egyházadó)

 • Temetői hírek

  Temetői hírek

Hirdetések

Hirdetések 2020. március 22.

1. Bűnbánattartás
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben azok számára, akik abban helyzetben vannak, hogy nincs lehetőségük szentségi feloldozást kapni, van mód a tökéletes bánat fölindítására a Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”
 
2. Lelki áldozás
Krisztus Testét és Vérét alapvetően a szentáldozásban vesszük magunkhoz, ott találkozunk vele. Kivételes esetben mégis imádkozhatunk a lelki áldozás kegyelméért. Főleg akkor, ha valamilyen rendkívüli okból nélkülöznünk kell a Szentség tényleges vételét. Most, hogy rendkívüli körülmények között, a komoly járványveszély miatt arra kényszerülünk, hogy a szentmiséktől és a szentáldozástól távol maradjunk egy időre, erőt meríthetünk a lelki áldozás régi keresztény szokásából. A lelki áldozás imája, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

Vagy:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Hirdetések 2020. március 15.

1. Nagyböjti élelmiszer gyűjtés
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rászorulók támogatására ebben az évben is nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést hirdetett. A felajánlásokat a templomban az újságos asztalnál elhelyezett kosarakba lehet tenni, március 15. és 22. között. Ha valaki pedig felhívja a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segíthet a rászorulóknak. A nagylelkű adományokat előre is köszönjük!
 
2. Szent József ünnepe
Március 22-én, vasárnap, a 9 órai szentmisén az édesapákért imádkozunk, amely alkalomra hívjuk az édesapákat és családjaikat.
 
3. Passió
A húsvéti passió próbái megkezdődnek. Az első alkalom március 19-én, csütörtökön az esti mise után lesz a templomban.
 
4. Lelkigyakorlat
Nagyböjti lelkigyakorlatunkra március 27-től 29-ig, péntektől vasárnapig, az esti hat órai szentmiséken kerül sor. A lelkigyakorlatot Ft. Minda Zoltán jászszentlászlói plébános úr vezeti. A gyóntatás öt órától kezdődik. Kérjük a híveket, éljenek a lelki megújulás lehetőségével és vegyenek részt a lelkigyakorlaton!
 
5. Járványügyi rendelkezések
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlásait követve kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe! Továbbá tájékoztatjuk a híveket, hogy a járványhelyzet miatt a perselyezésre a megszokottól eltérően a szentmisék végén a főbejáratnál kerül sor. A következő időszakban a gyermekeknek adott külön áldást felfüggesztjük, a szentmise végén ők is csak a közös áldásban részesülnek. Az idősebb híveknek javasoljuk, hogy a vasárnapi szentmiséken egyelőre ne vegyenek részt. A vasárnapot a televízióban, a rádióban, az interneten közvetített szentmisék meghallgatásával, valamint otthoni imádsággal és szentírásolvasással lehet megszentelni. Egyúttal kérjük a híveket, hogy plébániai közösségünk és a családok idős és beteg tagjaira fokozottan figyeljenek!

Hirdetések 2020. március 8.

1. Központi gyűjtés
Március 15-én, vasárnap valamennyi szentmisén az egyházmegyei építési alap javára gyűjtünk. Az adományokat az Érseki Hivatalnak továbbítjuk.
 
2. Nagyböjti élelmiszer gyűjtés
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rászorulók támogatására ebben az évben is nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést hirdetett. A felajánlásokat a templomban az újságos asztalnál elhelyezett kosarakba lehet tenni március 15. és 22. között. Ha valaki pedig felhívja a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segíthet a rászorulóknak. A nagylelkű adományokat előre is köszönjük!
 
3. Szent József Kör
A Szent József Kör gyűlése március 11-én, este 7 órakor lesz a plébánián.
 
4. "Meg nem született gyermek" vándorszobra
A "Meg nem született" gyermek szobra március 9. és 15. között lesz templomunkban. Ezeken a napokon az esti szentmisék előtt 17 órától szentségimádás lesz.
 
5. Aláírás gyűjtés
Tájékoztatjuk a híveket, hogy aki szeretné támogatni a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését, amelynek célja, hogy a nemzeti régiók, pl. Székelyföld megmaradása kiemelt figyelmet kapjon az Európai Unióban, a támogató nyilatkozatot aláírhatja az interneten a "nemzetiregiok.eu" honlapon, valamint papíron a plébánián is iroda időben.
 
6. Járványügyi rendelkezések
A Magyar Katolikus Püspöki Kar a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében a következő rendelkezéseket hozta a katolikus templomokkal kapcsolatban: Kérik a szenteltvíz tartók kiürítését, azok használatának mellőzését. Kérik a szentmiséken a kézfogás kerülését, helyette a békeköszöntés az egymás felé történő meghajlással is kifejezhető. Kérik a szentmiséken a nyelvre áldozás elhagyását, és a kézbe áldozás általánossá tételét. A kézbe áldozás helyes módjának legfőbb szabályai: a bal kéz legyen a jobb kéz fölött, hogy aztán jobb kézzel tudjuk megfogni, majd azonnal magunkhoz venni az Oltáriszentséget, melyet az áldozás helyszínéről elvinni nem szabad. Ügyeljünk a kezünk tisztaságára, valamint arra, hogy nem lehet kézbe áldozni kesztyűben. A kézbe áldozás megfelelő módjáról egy szemléltető képet is kihelyeztünk a hirdetőtáblára. Kérjük a hívek együttműködését és a fenti rendelkezések betartását. Köszönjük!

2020. március 01.

1. Képeslapok
Húsvéti képeslapok kaphatók a sekrestyében és a plébánián.
 
2. Mária Rádió Magazin
Megérkezett a Mária Rádió Magazin márciusi száma. Elvihető az újságos asztalról.
 
3. Máltai közgyűlés
Éves máltai közgyűlés lesz március 4-én, szerdán délután 5 órakor a plébánián, ahová Kecskemétről is érkeznek vendégek. A program az elmúlt év értékelése és vezetőségválasztás lesz. A megjelenés minden tag számára kötelező, de az érdeklődőket is hívják és várják.
 
4. Szent József Kör
Március 11-én, este 7 órakor lesz a Szent József Kör gyűlése a plébánián. Minden édesapát és leendő édsapát hívnak és várnak.
 
5. Szentségimádás
Március 5-én, első csütörtökön egész napos szentségimádás lesz. Jelentkezni az újságos asztalon lévő lapon lehet.
 
6. "Meg nem született gyermek" vándorszobra
Több magyarországi plébánia után, március 9-én templomunkba érkezik a "Meg nem született" gyermek szobra. A szobor egy hívő szlovák művész alkotása, amely azzal a céllal készült, hogy a magzatvesztés gyászából, fájdalmából való gyógyulás reményére mutasson rá, bármilyen módon is történt a magzatvesztés. A szobor március 9. és 15. között lesz Kiskunmajsán. Ezeken a napokon az esti szentmisék előtt 17 órától szentségimádás lesz.
 
7. Keresztút
Nagyböjtben a plébánia különböző közösségeinek közreműködésével keresztutat végzünk péntekenként, az esti misék előtt fél hattól. Feliratkozni az újságos asztalon található lapon lehet.
 
8. Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részvételükkel, tombolatárgy és egyéb felajánlásukkal, támogatásukkal, önzetlen munkájukkal hozzájárultak a farsangi bál sikeréhez, melynek köszönhetően összesen mintegy 280 ezer forinttal járultak hozzá a Szent István Ház fejlesztéséhez.